สำหรับผู้ปกครองบ้านต้นไม้

ประกาศจากโรงเรียนอนุบาล บ้านต้นไม้

2019-07-12

แจ้งวันหยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

แจ้งวันหยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 16 - 17 กรกฏาคม 2562 ทางโรงเรียนหยุด 2 วัน