2020-11-30
แจ้งการเปิดเรียน ควอเตอร์ที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล
2020-11-30
แจ้งการเปิดเรียน ควอเตอร์ที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล

แจ้งการเปิดเรียน ควอเตอร์ที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล

2020-11-27
ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ภายในบริเวณโรงเรียน
2020-11-27
ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ภายในบริเวณโรงเรียน

ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ ภายในบริเวณโรงเรียน

2020-09-14
แจ้งการเปิด ควอเตอร์ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล
2020-09-14
แจ้งการเปิด ควอเตอร์ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล

แจ้งการเปิด ควอเตอร์ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล

2020-09-28
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ 2563
2020-09-28
วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ 2563

วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ 2563

2020-03-06
ยกเลิกกิจกรรมปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
2020-03-06
ยกเลิกกิจกรรมปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ยกเลิกกิจกรรมปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

2020-02-14
เปิดรับสมัครแล้วครับ #Baby Summer Program 2020 ที่จะเปิดรับความสนุกในช่วงปิดเทอม สนุกสนานผ่านกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ลงมือทำด้วยตนเอง คิดจินตนาการและสร้างสรรค์ ไม่จำกัดสิทธิ์ เด็กข้างนอกก็มาเรียนได้ สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดได้
2020-02-14
เปิดรับสมัครแล้วครับ #Baby Summer Program 2020 ที่จะเปิดรับความสนุกในช่วงปิดเทอม สนุกสนานผ่านกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ลงมือทำด้วยตนเอง คิดจินตนาการและสร้างสรรค์ ไม่จำกัดสิทธิ์ เด็กข้างนอกก็มาเรียนได้ สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดได้

เปิดรับสมัครแล้วครับ #Baby Summer Program 2020 ที่จะเปิดรับความสนุกในช่วงปิดเทอม สนุกสนานผ่านกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ลงมือทำด้วยตนเอง คิดจินตนาการและสร้างสรรค์ ไม่จำกัดสิทธิ์ เด็กข้างนอกก็มาเรียนได้ สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดได้

2019-12-26
แจ้งหยุดส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
2019-12-26
แจ้งหยุดส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

แจ้งหยุดส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

2019-10-31
แจ้งกำหนดการ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และหยุดเรียนในกรณีพิเศษ (ครั้งที่2)
2019-10-31
แจ้งกำหนดการ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และหยุดเรียนในกรณีพิเศษ (ครั้งที่2)

แจ้งกำหนดการ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และหยุดเรียนในกรณีพิเศษ(ครั้งที่2)

load More