สำหรับผู้ปกครองบ้านต้นไม้

ประกาศจากโรงเรียนอนุบาล บ้านต้นไม้

2019-05-11
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง และกิจกรรม Open house ปีการศึกษา 2562
2019-05-11
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง และกิจกรรม Open house ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง และกิจกรรม Open house ปีการศึกษา 2562

2019-03-09
แจ้งปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และ แจ้งเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2019-03-09
แจ้งปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และ แจ้งเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

แจ้งปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และ แจ้งเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

2019-02-12
เปิดรับสมัครแล้วครับ #Baby SUMMER Program 2019 ที่จะเปิดรับความสนุกในช่วงปิดเทอม สนุกสนานผ่านกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ลงมือทำด้วยตนเอง คิดจินตนาการและสร้างสรรค์
2019-02-12
เปิดรับสมัครแล้วครับ #Baby SUMMER Program 2019 ที่จะเปิดรับความสนุกในช่วงปิดเทอม สนุกสนานผ่านกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ลงมือทำด้วยตนเอง คิดจินตนาการและสร้างสรรค์

เปิดรับสมัครแล้วครับ #Baby SUMMER Program 2019 ที่จะเปิดรับความสนุกในช่วงปิดเทอม สนุกสนานผ่านกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ลงมือทำด้วยตนเอง คิดจินตนาการและสร้างสรรค์

2019-01-11
แจ้งหยุดส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
2019-01-11
แจ้งหยุดส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

แจ้งหยุดส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

2018-11-10
เปิดเรียนควอเตอร์ที่ 3/2561
2018-11-10
เปิดเรียนควอเตอร์ที่ 3/2561

เปิดภาคเรียน ควอเตอร์ที่ 3/2561

2018-10-27
เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
01 -10- 2018
แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 – เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
01 -10- 2018
แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 – เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 – เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

01 -10- 2018
ปรับปรุงอาคารสถานที่บริเวณโรงเรียน
01 -10- 2018
ปรับปรุงอาคารสถานที่บริเวณโรงเรียน

ปรับปรุงอาคารสถานที่บริเวณโรงเรียน