สำหรับผู้ปกครองบ้านต้นไม้

ประกาศจากโรงเรียนอนุบาล บ้านต้นไม้

2019-07-12
แจ้งวันหยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
2019-07-12
แจ้งวันหยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

แจ้งวันหยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 16 - 17 กรกฏาคม 2562 ทางโรงเรียนหยุด 2 วัน

2019-05-31
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้ วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระราชินี
2019-05-31
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้ วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระราชินี

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามภาษาบ้านต้นไม้ วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระราชินี

2019-05-11
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง และกิจกรรม Open house ปีการศึกษา 2562
2019-05-11
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง และกิจกรรม Open house ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง และกิจกรรม Open house ปีการศึกษา 2562

2019-03-09
แจ้งปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และ แจ้งเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2019-03-09
แจ้งปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และ แจ้งเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

แจ้งปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และ แจ้งเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

2019-02-12
เปิดรับสมัครแล้วครับ #Baby SUMMER Program 2019 ที่จะเปิดรับความสนุกในช่วงปิดเทอม สนุกสนานผ่านกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ลงมือทำด้วยตนเอง คิดจินตนาการและสร้างสรรค์
2019-02-12
เปิดรับสมัครแล้วครับ #Baby SUMMER Program 2019 ที่จะเปิดรับความสนุกในช่วงปิดเทอม สนุกสนานผ่านกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ลงมือทำด้วยตนเอง คิดจินตนาการและสร้างสรรค์

เปิดรับสมัครแล้วครับ #Baby SUMMER Program 2019 ที่จะเปิดรับความสนุกในช่วงปิดเทอม สนุกสนานผ่านกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ลงมือทำด้วยตนเอง คิดจินตนาการและสร้างสรรค์

2019-01-11
แจ้งหยุดส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
2019-01-11
แจ้งหยุดส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

แจ้งหยุดส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

2018-11-10
เปิดเรียนควอเตอร์ที่ 3/2561
2018-11-10
เปิดเรียนควอเตอร์ที่ 3/2561

เปิดภาคเรียน ควอเตอร์ที่ 3/2561

2018-10-27
เปิดภาคเรียนที่ 2/2561