สำหรับผู้ปกครองบ้านต้นไม้

ประกาศจากโรงเรียนอนุบาล บ้านต้นไม้

2022-07-27
ประชาสัมพันธ์แจ้งปฏิทินเดือน สิงหาคม 2565
2022-07-27
ประชาสัมพันธ์แจ้งปฏิทินเดือน สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์แจ้งปฏิทินเดือน สิงหาคม 2565

2022-07-22
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัย
2022-07-22
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัย

การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัย

2022-07-02
ประชาสัมพันธ์แจ้งปฏิทินเดือน กรกฎาคม 2565
2022-07-02
ประชาสัมพันธ์แจ้งปฏิทินเดือน กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์แจ้งปฏิทินเดือน กรกฎาคม 2565

2022-03-18
Summer program 2022
2022-03-18
Summer program 2022

Summer program 2022

2022-01-14
แจ้งตรวจคัดกรอง ATK อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนมาโรงเรียน
2022-01-14
แจ้งตรวจคัดกรอง ATK อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนมาโรงเรียน

ขอความร่วมมือในการตรวจด้วยชุดคัดกรอง ATK อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนมาโรงเรียน

2021-11-24
แจ้งรายละเอียดในการเปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบ
2021-11-24
แจ้งรายละเอียดในการเปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบ

แจ้งรายละเอียดในการเปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบ

2021-11-03
แจ้งรายละเอียดของการเปิดเรียนควอเตอร์ที่ 1/2564
2021-11-03
แจ้งรายละเอียดของการเปิดเรียนควอเตอร์ที่ 1/2564

แจ้งรายละเอียดของการเปิดเรียนควอเตอร์ที่ 1/2564

2021-11-03
แจ้งรายละเอียดของการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
2021-11-03
แจ้งรายละเอียดของการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

แจ้งรายละเอียดของการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564