สำหรับผู้ปกครองบ้านต้นไม้

ประกาศจากโรงเรียนอนุบาล บ้านต้นไม้

2020-03-06
ยกเลิกกิจกรรมปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
2020-03-06
ยกเลิกกิจกรรมปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ยกเลิกกิจกรรมปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

2020-02-14
เปิดรับสมัครแล้วครับ #Baby Summer Program 2020 ที่จะเปิดรับความสนุกในช่วงปิดเทอม สนุกสนานผ่านกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ลงมือทำด้วยตนเอง คิดจินตนาการและสร้างสรรค์ ไม่จำกัดสิทธิ์ เด็กข้างนอกก็มาเรียนได้ สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดได้
2020-02-14
เปิดรับสมัครแล้วครับ #Baby Summer Program 2020 ที่จะเปิดรับความสนุกในช่วงปิดเทอม สนุกสนานผ่านกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ลงมือทำด้วยตนเอง คิดจินตนาการและสร้างสรรค์ ไม่จำกัดสิทธิ์ เด็กข้างนอกก็มาเรียนได้ สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดได้

เปิดรับสมัครแล้วครับ #Baby Summer Program 2020 ที่จะเปิดรับความสนุกในช่วงปิดเทอม สนุกสนานผ่านกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ลงมือทำด้วยตนเอง คิดจินตนาการและสร้างสรรค์ ไม่จำกัดสิทธิ์ เด็กข้างนอกก็มาเรียนได้ สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดได้

2019-12-26
แจ้งหยุดส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
2019-12-26
แจ้งหยุดส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

แจ้งหยุดส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

2019-10-31
แจ้งกำหนดการ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และหยุดเรียนในกรณีพิเศษ (ครั้งที่2)
2019-10-31
แจ้งกำหนดการ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และหยุดเรียนในกรณีพิเศษ (ครั้งที่2)

แจ้งกำหนดการ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และหยุดเรียนในกรณีพิเศษ(ครั้งที่2)

2019-10-28
ประกาศกำหนดวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
2019-10-28
ประกาศกำหนดวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ผู้ปกครองสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.baantonmai.ac.th/blog/baantonmai/

2019-10-25
พบผู้ปกครองเพื่อแจ้งผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียน ควอเตอร์ที่ 2 ปีการศึกษา 2562กำหนดการปิดควอเตอร์ที่ 2/2562 และเปิดเรียนควอเตอร์ที่ 3/2562
2019-10-25
พบผู้ปกครองเพื่อแจ้งผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียน ควอเตอร์ที่ 2 ปีการศึกษา 2562กำหนดการปิดควอเตอร์ที่ 2/2562 และเปิดเรียนควอเตอร์ที่ 3/2562

พบผู้ปกครองเพื่อแจ้งผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียน ควอเตอร์ที่ 2 ปีการศึกษา 2562กำหนดการปิดควอเตอร์ที่ 2/2562 และเปิดเรียนควอเตอร์ที่ 3/2562

2019-10-28
แจ้งกำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และหยุดเรียนในกรณีพิเศษ
2019-10-28
แจ้งกำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และหยุดเรียนในกรณีพิเศษ

แจ้งกำหนดการ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และหยุดเรียนในกรณีพิเศษ

2019-08-19
เปิดรับสมัครแล้วครับ #Baby October Program 2019 ที่จะเปิดรับความสนุกในช่วงปิดเทอม สนุกสนานผ่านกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ลงมือทำด้วยตนเอง คิดจินตนาการและสร้างสรรค์ ไม่จำกัดสิทธิ์ เด็กข้างนอกก็มาเรียนได้ สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดได้
2019-08-19
เปิดรับสมัครแล้วครับ #Baby October Program 2019 ที่จะเปิดรับความสนุกในช่วงปิดเทอม สนุกสนานผ่านกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ลงมือทำด้วยตนเอง คิดจินตนาการและสร้างสรรค์ ไม่จำกัดสิทธิ์ เด็กข้างนอกก็มาเรียนได้ สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดได้

Baan Tonmai October Program ประจำเดือน ตุลาคม 2562 มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา และ กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพด้านต่างๆ รับรองว่างานนี้ได้ทั้ง ความรู้ และ ความสนุก ไปพร้อมกันตลอดทั้งเดือน ไม่จำกัดสิทธิ์ เด็กข้างนอกก็มาเรียนได้ สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ห้องธุรการ โทร 02-2778170 , 085-599-1641,081-549-9595 ครับ ส่งใบตอบรับภายในวันที่ 27 กันยายน 2562